Det sker i 9300 Sæby!

Gå ikke glip af gode tilbud, konkurrencer, events og Sæby-historier. Modtag en ugentlig opdatering i din mailboks.

Det er fedt at være den første der ved besked, ikke?
Fornavn
Efternavn
Email
Vi sender højst 1 nyhedsbrev om ugen. Du kan til enhver tid framelde dig.
Foto: Frederikshavn Kommune

Biodiversiteten styrkes i Gybels Plantage

Frederikshavn Kommune sætter ambitiøst tiltag i søen for at bevare biodiversiteten. Fra september 2020 kommer 20 procent af de kommunale skove til at bestå af urørt skov, og det er markant højere end landsgennemsnittet på cirka 1,5 procent

Frederikshavn Kommune øger arealet med urørt skov fra 78 til 110 hektar i de kommunale skove. Det besluttede Teknisk Udvalg på sit seneste møde. Det er rigtig gode nyheder for biodiversiteten, fordi man her bevarer de naturlige levesteder for mange truede dyr- og plantearter.

– Det er et ambitiøst og nødvendigt tiltag, hvis naturen skal have en håndsrækning, der virkelig kan mærkes. Vores skove er allerede en fantastisk ramme om friluftsliv og naturoplevelser og ved at skabe de bedste betingelser for alle de truede plante- og dyrearter, bevarer vi biodiversiteten og åbner samtidig muligheden for, at man kan opleve naturen og vores biodiversitet på tæt hold, siger Karsten Thomsen, formand for Teknisk Udvalg, Frederikshavn Kommune.

Det nye tiltag er et vigtigt greb i arbejdet med at standse tilbagegangen af biodiversitet, som Danmark på landsplan har forpligtet sig til blandt andet med Biodiversitetskonventionen. Frederikshavn Kommune har samtidig forpligtet sig til at arbejde med FN’ Verdensmål for bæredygtig udvikling – herunder også at bevare biodiversiteten, der i dag er hårdt presset.

Oplev urørt skov i ni forskellige skove i Frederikshavn kommune

Urørt skov er skovområder, der helt får lov til at passe sig selv. Ingen motorsave. Ingen indgriben. Bare skov der vokser til på egne præmisser. Det giver på sigt en vildere natur med gamle træer, væltede træstammer og vildtbevokset og fugtig skovbund med et rigt dyreliv.

– Når det gælder om at styrke biodiversiteten, er urørt skov det, der giver den største effekt. Skov er Danmarks oprindelige naturtype og den naturtype, der er knyttet mest biodiversitet til. Særligt de truede arter er afhængige af mere vild og urørt skov. Det gælder eksempelvis flagermus, natugle, spætter, grævling, biller og svampe. Urørt skov kræver desuden ingen pleje. Når først den ligger der, vil der over tid udvikle sig en mere varieret skov med flere levesteder og arter. Ofte har vi en lyst til at styre processerne, men i den urørte skov, heler og forstærker naturen sig selv, fortæller Søren Hoff Brøndum, der er ansvarlig for den kommunale skovdrift i Frederikshavn Kommune.

De nye områder med urørt skov bliver placeret nær eksisterende urørt skov eller i områder, som har særlig høj naturværdi. Alle kan frit besøge de urørte skovområder, hvor der venter en helt særlig naturoplevelse. Der er urørt skov i ni af Frederikshavn Kommunes skove, blandt andet Elling Plantage, Bannerslund Plantage, Vandværksskoven, Gybels Plantage, Katsig Bakker og Knivholt Skov.

Foruden de urørte skovområder, driver Frederikshavn Kommune sine skove efter naturnære principper og er siden 2013 miljøcertificerede efter både FSC og PEFC certificeringsordningerne.

Kilde Frederikshavn Kommune
Læs også

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Det sker i 9300 Sæby!

Gå ikke glip af gode tilbud, konkurrencer, events og Sæby-historier. Modtag en ugentlig opdatering i din mailboks.

Det er fedt at være den første der ved besked, ikke?
Fornavn
Efternavn
Email
Vi sender højst 1 nyhedsbrev om ugen. Du kan til enhver tid framelde dig.
X