Det sker i 9300 Sæby!

Gå ikke glip af gode tilbud, konkurrencer, events og Sæby-historier. Modtag en ugentlig opdatering i din mailboks.

Det er fedt at være den første der ved besked, ikke?
Fornavn
Efternavn
Email
Vi sender højst 1 nyhedsbrev om ugen. Du kan til enhver tid framelde dig.
Foto: Frederikshavn Kommune

Budgetforlig for 2021 og overslagsår

Den 23. september 2020 blev der indgået et bredt budgetforlig i Frederikshavn Kommune, og alle partier er med

Budgettet har fokus på flere midler til 0-6 års området. Ældre- og handicapområdet er prioriteret, ligesom der er ekstra ressourcer til kvalitetsløft i folkeskolen.

Klubber og unge, der har det svært, prioriteres.

Der er også fundet midler til mere asfalt til både veje og cykelstier med fokus på trafiksikkerhed.

Klimatiltag er også prioriteret.

Frederikshavn Kommune har effekt af den nye udligningsmodel, som tilfører kommunen flere penge. Træerne vokser ikke ind i himlen, men det er muligt at gøre det lidt bedre end, det har været muligt de sidste år, er partierne enige om.

Du kan læse hele budgetforslaget ved at klikke her

Budgetbemærkninger 2021
Forligsparterne er enige om:

  1. Eksterne konsulenter
   Kommunens forbrug af eksterne konsulenter reduceres med 800.000 kr., og midlerne overføres til borgernær velfærd. (i henhold til aftalen mellem regeringen og KL om at minimere
   brug af eksterne konsulenter).
  2. Erhvervshus Nord
   Kontrakten med Erhvervshus Nord tilbydes for en 3 årig periode, af hensyn til parternes budgetsikkerhed.
  3. Whistleblowerordning
   I henhold til lovgivningen indføres der senest ultimo 2021 en whistleblowerordning
  4. Lokalt ejerskab
   Forankret i Børne- og Ungdomsudvalget, iværksættes der en proces, i samarbejde med bestyrelser, ansatte og ledere på skolerne, med det formål at styrke det lokale ejerskab i de enkelte skoleafdelinger.
  5. Kommunale køretøjer
   Ud fra en målsætning om at kommunale køretøjer overgår til 0-emission, gennemføres et analysearbejde, der skal udmunde i en plan for overgang hertil.
  6. Biodiversitet
   Arbejdet med biodiversitet har været en succes i Park & Vej. Forligsgruppen anderkender de gode resultater og vil i forlængelse af disse, bakke op om en udvidet indsats på området.
  7. Kommunale rekreative havne
   Der laves en plan for renovering, vedligehold og udvikling af de kommunale rekreative havne.
  8. EU-støtteordninger
   Budgetparterne ønsker, at Frederikshavn Kommune får del i de EU-støtteordninger, der er relevante for realiseringen af prioriterede projekter. Dette element skal altid overvejes ved iværksættelse af projekter og kan ske ved en aktiv inddragelse af viden hos Norddanmarks EU-kontor.
  9. Inddragelse på plejecentre
   I samarbejde med relevante parter, høringsparter, beboer, pårørende og socialudvalg indledes en dialog om demokratisk inddragelse på plejecentre.
  10. Forbehold i forhold til at overholde budgetaftalen for 2021 mellem regeringen og KL.
   Parterne er enige om, at såfremt udmeldinger fra centralt hold – af hensyn til rammeoverholdelse – nødvendiggør reduktion af henholdsvis serviceudgifter og anlægsudgifter, skal der åbnes for dette.

 

Kilde Frederikshavn Kommune
Læs også

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Det sker i 9300 Sæby!

Gå ikke glip af gode tilbud, konkurrencer, events og Sæby-historier. Modtag en ugentlig opdatering i din mailboks.

Det er fedt at være den første der ved besked, ikke?
Fornavn
Efternavn
Email
Vi sender højst 1 nyhedsbrev om ugen. Du kan til enhver tid framelde dig.
X